medium kaos oblong

disebut oblong jalaran bentuke prasaja, ora ana apa-apane, kaya aksara T, tanpa gulon [kraag], tanpa benik utawa kancing. butuhe isa nutupi awak sisih ndhuwur (torso).
sebutan oblong uga isa dicakke aneng apa wae sing wangune kaya aksara T mau, kaya ta denah greja basilika jaman kuna biyen uga diarane 'greja oblong' jalaran bentuke kaya kuwi mau. neng basa inggris kaos oblong uga disebut T-shirt.

kaos, kuwi teknologi tekstil sing klebu anyar, udakara abad ke-19 jenis bahan iki mulai populer. maune ming dinggo daleman, ning banjur ana sing nggunakke kanggo nyambut gawe jalaran praktis ora ribet. mula sing nggunakke pisanan ya kaum pekerja utawa buruh pabrik.

nanging kaos oblong saiki ora ming kanggo buruh pabrik.
malah, kaos oblong sing maune tegese 'kaos kothongan' sing prasaja mau saiki wis ora kothong maneh. ana sing ditulisi, banjur digambari... ning ora ngowahi bentuke sing asli.
dadi kaos oblong saiki pancen wis dadi medium.
dadi srana kanggo ngirim pernyataan utawa pesen, propaganda, kampanye, bujukan, dukungan, hasutan, ajakan lsp.

sawuse kaos oblong dadi medium, sing menonjol malah pesen sing ditulis utawa digambarke neng kono. kaos oblong surut, ngilang, diganti pernyataan, propaganda, bujukan, ajakan, hasutan lsp sing nenplek neng kono mau.

kaos pancen medium sing efektif, sebab nemplek neng badan.
dadi menawa wong mau lelungan, pernyataan sing neng kaos mau melu beredar tekan ngendi wae wong mau lunga.
neng yogya tau ana galeri seni sing menehi kaos oblong nyang para tukang becak, sing isine ajakan nonton pameran lukisan. iki strategi iklan sing kreatif tur lucu. 
pancen neng yogya [uga bandung, bali] industri kaos oblong lucu-lucu subur banget.
malah ana sing duwe toko dhewe neng daerah gedhongkuning sing adol kaos oblong lucu kanggo oleh-oleh. kaos oblong wis dadi salah sawijining identitase wong yogya. lan dadi komoditas sing payu.

aku dhewe tau mrangguli ana bule landa mudhun saka pesawat KLM neng amsterdam, nganggo kaos abang gambar bantheng moncong putih....
batinku: yungalah... lha kok ana bantheng nyambangi kandhange "singa oranye". [singa iku lambange keluarga/dinasti oranje, yaiku keluarga sing saiki jumeneng ratu neng negara landa. lha bantheng neng alas kuwi kewan musuh abadine singa. mula swargi bung karno biyen milih lambang bantheng kanggo berjuang melawan penjajahan landa]
senajan aku ora patek percaya otentisitas foto iki, nanging iki kejadian nyata. ibu karo putrane lanang dikroyok lan diplekotho karo wong-wong lanang sing nganggo kaos '#2019 ganti presiden'
telung dina kepungkur ana gegeran neng jakarta. jalaran wong-wong sing nyandhang kaos #2019gantipresiden padha tumindak ora sopan marang ibu-anak sing nganggo kaos beda.
dadi gegeran jalaran sing nganggo kaos anti presiden mau dianggep dadi wakile partai tertentu, semono uga ibu-anak mau dianggep wakile partai politik liyane. urusan nganggo kaos dadi urusan politik.

pak presiden piyambak ora ngrewes bab kuwi. 
malah kaos mau diagem karo putrane.. dianggepe kuwi ming kaos.

kaos isa njalari crahing bebrayan. ora merga kaose, nanging jalaran kaos mau ora ming mandheg dadi kaos, nanging wis dadi medium, srana kanggo ngirim pernyataan, hasutan, utawa dukungan mau. 
hanek kaos sing maune sandhangan daleman saiki dadi medium partai, apa ora luwih becik mlebu maneh dadi daleman ya?

Komentar