embuh kuwi sapa

Ilustrasi orang tak dikenal; john doe; Mr X(Shutterstock)


Simon Petrus bareng krungu kabar bab kubure Sang Kristus kosong banjur mlayu bareng karo sakabat liyane. Ora diterangake sapa kuwi “sakabat liyane”. Lorone mlayu bareng, sing siji cetha Simon Petrus, sing sijine embuh sapa. Sakabat sing embuh kuwi sapa mau mlayu ndhisiki Simon Petrus kang nyusul ana ing mburine.

Kenapa kok ora dijelasake kuwi jenenge sapa? Apa Andreas, Yakobus, Yohanes....?

Pancen ora kabeh kudu jelas. Sapa kuwi jenenge, ora patia penting. Sing luwih penting saka kuwi, yaiku “peran” lumantar tumindak kang nyata. Sakabat sing ora disebutake jenenge kuwi kanyata mlayu luwih rikat tinimbang Simon Petrus. Kuwi bisa ditegesake rasa bungahe awit Sang Kristus wungu, ngluwihi Simon Petrus! Krungu kabar Gusti Yesus wungu langsung mlayu sipat kuping ninggalake Simon. Bareng wis tekan sarean, mung nginguk thok seka njaba. Ora wani mlebu. Nalika Simon Petrus teka lan mlebu sarean lagi wani mlebu. Lan dicritaake nalika mlebu, sakabat kuwi ndeleng lan pracaya! Sing ditulis pracaya malah dudu Simon, nanging sakabat sing ora cetha kuwi mau.

Jeneng kuwi pancen penting. Nanging tumindak nyata kuwi luwih penting! Kalamangsane ana pisungsung utawa sumbangan kang tanpa “jeneng”. No name. Hamba Allah. Ora ngerti sapa sing nyumbang, nanging bisa migunani. Kosok walikane, ana uga pisungsung sumbangan kang jenenge cetha mela-mela. “Punika sumbangan saking bapak Suta... calon wakil rakyat utawi DPR. Mangga mbenjang gambaripun Pak Suta nomer sekawan dipuncoblos awit sampun mbiyantu masyarakat!” Dhiapurmu kuwi... Mbantu nyumbang kok ana buntute.

Sakabat sing mlayu ndhisiki Simon kuwi pancen ora cetha jenenge sapa. Nanging apa kang katindakake cetha : nekseni lan pracaya bab wungune Gusti Yesus. Ora usah udur bab jeneng. Sing luwih penting saka kuwi tumindak kang nyata. Wilujeng Paskah. Happy Easter!!
Komentar

  1. Loro-lorone mlayu meng kuburan, soale Maryam Magdalena ngabari nek mayite Yesus dejukut wong lan ora ngerti nang ngendi anggone desarekna. (Yokanan 20:1-8). Terus detulis, " .....banjur ndeleng sarta pracaya." Percaya apa? Percaya omongane Maryam, nek mayite Gusti dejukut wong (embuh sapa).

    Kayane tah kaya kuwe.
    Nek kleru ya njaluk ngspura, ya.

    BalasHapus

Posting Komentar