Wong SektiWong sing sekti kuwi sasat luput ing lara, luput ing pati, tegese ora isa lara lan ora isa mati. Ing bab awak, wong sekti kuwi ora tedhas tapak paluning pandhe, sisaning gurinda. Kulite wulet ora mempan dibeset nadyan ketaman pedhang landhep pitung penyukur. Balunge atos kaya wesi gligen. Otote kaya kawat. Yen kerengan mesthi menangan. Ing bab kasugihan, wong sekti kuwi sasat isa ngelun jagad.  Apa malah sapa wae  isa ditelukake, isa dituku.
Neng Kricak, persise ing Gang Pinang Merah, TR 1/429, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, ana wong sekti. Jenenge mama Sugeng, umure saiki 88 taun. Jeneng Sugeng kuwi sajake jenenge sing kakung biyen, kaya adate wong wedok kuwi disebut katut jenenge bojone. Yen sing lanang jenenge Tukimin, bojone ya bu Tukimin. Jenenge mama Sugeng kuwi dhewe sapa, embuh. Mengkono uga jenenge China sapa, ya embuh. Ha wong China kuwi dhek jamane mbah Harto dadi presiden nganti 32 taun, jaman orde baru, kudu ganti jeneng. Mangka nadyan wis ganti jeneng tetep wae ditanduki minangka wong Chima.
Sing dicritake iki dudu bab Chinane mama Sugeng. Nanging kasektene. Kira-kira limang taun kepungkur, mama Sugeng kebukten duwe lara jantung. Mula prak-prek, tegese bola-bali lara. Anak-anake padha kuwatir marang kesehatane mama Sugeng.
Embuh entuke sumber ada-ada (inspirasi) saka endi, mama Sugeng gawe kathok kolor. Bareng wis dadi ditawake wong sing liwat ngarep ngomahe.   Mbok menawa ya ana sing ora gelem nampa, ning racake wong sing ditawani padha gelem nampani weh-wehan kathok kolor gaweane mamah Sugeng kuwi. Wiwit kuwi mama Sugeng saben dina gawe (njahit) kathok kolor, lan yen wis dadi diwenehake sapa wae sing gelem. Ana uga wong kang ngerti yen mama Sugeng senengane gawe kathok kolor trus diedumke, banjur pesen njaluk digawekake. Mama Sugeng ya ora kabotan nuruti panjaluke wong-wong iku. Nganti saprene, dadi udakara wis limang taun iki,  ewon cacahe kathok kolor sing dijahit mamah Sugeng lan diwenehke marang sapa wae sing gelem. Saka kamar cilik sing dadi laboratoriume, kathok kolor gaweane mamah Sugeng wis sumebar tekan Bali, London, Abu Dhabi, San Fransisco, Freemont, Toronto, Perth. Aku, sing urip neng Purwodadi ya wis kebagean.  Kaya kacetha ing potrek kuwi.
Saben dina mama Sugeng terus njahit, gawe kathok kolor. Telung dina kepungkur, putrane sing jenenge Hendro Susanto, lulusan Sekolah Tinggi Theologia "Duta Wacana" saiki dadi general manager   crita yen mama Sugeng wis gawe kathok kolor cacah 150 iji, sing arep dititipake kancane Hendro Susanto kuwi diedumke marang para alumni Sekolah Tinggi Theologis "Duta Wacana" sing padha reuni neng Bali, tgl 12 – 18 April 2018.
Ha trus sektine mama Sugeng kuwi endi?
Wakakakakkk miturut mas Hendro Susanto, putrane mau, saiki mama Sugeng malah ketok seger, waras. Limang tahun kepungkur prak-prek, bola-bali lara, saiki malah bregas saben dina mesthi njahit kathok kolor. La rak sekti to kuwi. Bukti kasektene mama Sugeng saya ketara saka anggone ngedum kathok kolor. Aja ngemingke kathok kolor, yaa!!!!, la wong aku, mbok menawa sing maca tulisanku iki, uga kaya aku, durung utawa ora tau menehi wong liya, nadyan mung kathok kolor siji wae apamaneh kathok dawa lan klambi tambah dhasi lan jas gaweyane tailor terkenal, dicipta dening disaine hebat. mama Sugeng wis andum ewon kathok kolor. Jalaran ngerti yen mama Sugeng senengane njahit kathok kolor trus diwenehke marang sapa wae sing gelem, bakul kalin langganane mama Sugeng tuku bahan kanggo katho kolor kuwi, mesthi menehi kortingan. Regane dimurahake . La kuwi rak ateges mama Sugeng wis nulari wong liya, ya si bakul kain kuwi, duwe watek loma, murah atine. Malah nalika dhek taun kepungkur, nalika mama Sugeng ulang taun, bakule kain kuwi mara lan menehi hadiah kalung marang mama Sugeng. Hebat to, sekti to.
Aku trus kelingan ana wong jenenge Tabita. Nalika Tabita iku ninggal donya, akeh wong wedok  sing padha nangis karo nuduhke kotang (sebutan kotang iki saiki diganti pakaian lan jubah) weh-wehane Tabita.  Lo, nadyan mung kotang, nanging wong kang nampani weh-wehane Tabita kuwi rumangsa nemu begja, mula tansah dieling-eling. Nalika Tabita ninggal donya, kabecikane Tabita kuwi saya dirasakake.
Aku ya trus kelingan geguritan (puisi) tulisane Joko Pinurbo, lan tak rasa ana eluh wiwit netes saka mripat gembengku.

Celana ibu
Maria sangat sedih menyaksikan anaknya mati di kayu salib tanpa celana dan hanya berbalutkan sobekan jubah yang berlumuran darah.

Ketika tiga hari kemudian Yesus bangkit dari mati, pagi-pagi sekali Maria datang ke kubur anaknya itu, membawakan celana yang dijahitnya sendiri dan meminta Yesus untuk mencobanya.

"Paskah?" tanya Maria.
"Pas sekali, Bu," jawab Yesus gembira.


Mengenakan celana buatan ibunya,
Yesus naik ke surga.Komentar