Widji kang mati (ilang) lan Thukul
Khotbah Minggu iki mau nyaritaaké pasemoné Gusti Yésus bab wiji kang kudu mati kapendhem temah nuwuhaké wit kang anyar. Aku dadi kèlingan sawijining penyair kang nama Widji Thukul. Sakjané jeneng asliné Widji Widodo, nanging dikenal lumantar jeneng Widji Thukul. Widji Thukul pinangka aktifis kang kerep nggelar demo lumantar maca puisi. Apa kang katulis ing sajeroning puisi-puisiné Widji Thukul ngemu makna perlawanan kanggo pamerintah orde baru rikala samana. Thukul bebarengan aktivis mahasiswa ing tahun 1998 nganaake unjuk rasa gedhèn kanggo nglèngsèrké pamerintah orde baru. Amarga aksi unjuk rasa rikala samana, Thukul dadi buron lan ilang pasca kerusuhan Mei 98. Ora ana sing ngerti kepiye kahanané Thukul nganti tekan dina iki.

Ilange Widji Thukul pancen mrihatinaké. Nanging lumantar pangurbanané, semangat réformasi dadi manjila. Puisiné Thukul nggugah semangaté para mahasiswa lan bisa nggolingaké rèzim orde baru kang wus ngoyot ing NKRI rikala samana. Widji Thukul ora wedi getih! Ing film Istirahatlah Kata-kata, kagambaraké kepiyé uripé Widji Thukul nalika dadi buron. Widji Thukul didhelikaké ana ing pinggiring kali Kapuas. Nalika kepingin bali neng Solo nginguk Sipon, bojoné, jebul omahé wis dijaga dening polisi.

Wiji kuwi pancèn kudu kapendhem lan mati supaya bisa nuwuhaké trubusan. Widji Thukul wani toh nyawa nalika mbudidaya nglawan kajuliganing pamerintah. Wani mati supaya bangsané bisa urip.


iki salah sijining syair kang katulis dening Widji Thukul.

ISTIRAHATLAH KATA-KATA


istirahatlah kata-kata
jangan menyembur-nyembur
orang-orang bisu

kembalilah ke dalam rahim
segala tangis dan kebusukan
dalam sunyi yang mengiris
tempat orang-orang mengingkari
menahan ucapannya sendiri

tidurlah kata-kata
kita bangkit nanti
menghimpun tuntutan-tuntutan
yang miskin papa dan dihancurkan

nanti kita akan mengucapkan
bersama tindakan
bikin perhitungan

tak bisa lagi ditahan-tahan

solo, sorogenen,

12 agustus 1988


Komentar

Posting Komentar