Wahyu Makutharama
Bengi iki lakon Wahyu Makutharama kagelar sarana siaran radio. Lakon iki nyaritaake bab Wahyu Makutharama kang direbutake Karna, utusane Duryudana lan Janaka. Duryudana ngimpi bab suwara kang mbabar warta, sapa kang bisa oleh Wahyu Makutharama, bakal dadi raja kang agung! Duryudana banjur kongkonan Karna supaya nggoleki ana ing ngendi Wahyu Makutharama kuwi dumunung lan ngrebut supaya dadi duweke.

Kacarita, ana sawijining Begawan kang asma Kesawasidi ing gunung Kutarunggu. Begawan Kesawasidi iku kang nduweni Wahyu Makutharama. Karna lan wadya balane banjur ngluruk gunung Kutarunggu, ngrebut Wahyu Makutharama saka tangane Begawan Kesawasidi. Nanging ing padhepokan kono ana Hanoman kang njaga Begawan Kesawasdi. Hanoman kalawan kakuwatane bisa ngalahake Karna. Let sawetara wektu, teka Janaka ing gunung Kutarunggu saperlu njaluk Wahyu Makutharama saka tangane begawan Kesawasidi. Beda karo Karna, Janaka ora gelem nganggo kekerasan. Nalika didhawuhi nunggu ing sanjabaning padhepokan, Janaka sendika dhawuh. Kesabaraning Janaka kuwi sing njalari Begawan Kesawasidi kasengsem. Mula Begawan Kesawasidi dadi yakin yen Wahyu Makutharama banjur kapasrahake Janaka. Jebul Wahyu Makutharama kuwi dudu gaman kang bisa katon mata. Wahyu Makutharama kuwi piwulang sing isine Asta Brata. Janaka kang nampa Wahyu Makutharama bakale dadi satriya wicaksana lan raja kang agung. Karna bali ora oleh apa-apa. Duryudana sangsaya nepsu lan panas atine.

Yen dirasak-rasakake, lelakon iki kok ya memper karo kahanan politik ing bangsa Indonesia. Ana sing kepingin dadi raja lumantar cara-cara kekerasan. Ngluruk rana-rene, demo kana-kene, sithik-sithik nepsu, sithik-sithik ngejak padu.... kaya grup Kurawa. Nanging ana uga kang kepingin dadi raja nganggo cara kang alus. Sabar... Ora seneng padu (ora ateges ora bisa padu) kaya grup Pandawa. Lha sing direbutake kuwi Wahyu Makutharama! Iki dudu bab kang bisa maremake hawa nepsu. Iki piwulang  kepiye dadi pemimpin kang wicaksana. Mulane pancen prayoga yen Wahyu Makutharama kaparingake marang wong kang bener-bener duwe niat luhur mimpin bangsa. Mulane suk mben aja salah pilih! Wahyu Makutharama kudu kaparingake marang wong kang sabar, ora gampang nepsu, wicaksana, lan tulus budine. Kira-kira sapa ya??

Komentar