tanggal tuwekAkeh sing kandha tanggal tuwek kuwi rekasa. Dhuwit blanjane wis entek, butuhe isih akeh. Akeh sing padha sambat... malah akeh sing padha golek utangan.

Sakjane kabeh kuwi gumantung karo awake dhewe bisa nata berkahe Gusti apa ora. Yusuf neng nagara Mesir, mratelakake impene Sang Prengon yen pitung tahun suwene bakal ana panen gedhen. Nanging pitung tahun sauwise uga bakal ana paceklik gedhen. Mula Yusuf kadhapuk nata berkahe Gusti supaya bisa cukup nalika wektune mangsa paceklik. Nalika panen gedhe, gandume ora dientekke, nanging njupuk sacukupe wae banjur dicelengi kanggo cadhangan pangan pas mangsa paceklik.

Lha nalika nampa blanja, akeh uwong sing keblinger blanja. Pas tanggal enom madhange panganan sing larang-larang, blanja kambi neng mall, nonton film, tuku perkakas-perkakas sing ora patia cetha... Banjur mlebu tanggal tuwek sambat ra duwe dhuwit. Kabeh kuwi pancen kudu ditata supaya prayoga. Tanggal tuwek kopiku entek, ya trima ngeteh wae ra papa.... sing penting bisa disruput.  

Komentar