Semproel!Semproel kuwi mbako sing ora énak. Yén diudud mung njalari kiwa tengené gebrés-gebrés. Merga kebul saka mbako semproel. Mula, kanggo tukang udud kang waskitha, ora bakal udud mbako semproel. Padha-padha mbako kanggo udud tetep milih mbako kang merbawani.

Lah ing kéné, perluné wong Kristen sinau dadi tukang udud. Aja nganti dadi wong Kristen semproel. Luwih manèh gréja semproel. Kang tinandhanan hanané pemimpin semproel. Senengané dolanan ayat kanggo medèn-medèni umat. Kepara dodolan ayat nganti tumekané Gusti Yesus kang didol kaya patrapé Yudas Iskariot.

Supaya ora dadi gréja semproel, Pdt. Ebenhaizer Imanuel Nuban Timo, kang ngripta buku Pemberita Firman, Pecinta Budaya (BPK Gunung Mulia, Jakarta), suka pémut tumrap semproel-semproel kuwi. Para wong kang dodolan ayat kuwi ingaran makelar Injil, sodagar agama Kristen. Tandhané nyata. Gusti Yesus dadèkaké iklan; pangabektén lan mukjijat diwara-wara; agama dadi dagangan.

Wong kaya mangkono kuwi kejemé kagila-gila. Asmané Gusti didol kanggo keuntungané dhéwé. Asmané Gusti dicatut kanggo golèk dhuwit. Durung manéh dodolan Asma Dalem kanggo golèk kalungguhan. Dadia kanthi murtad merga iming-iming, apadéné kanthi cara agama didadèkaké jaran politik.

Kabéh bisa nyemak tumrap adegé Paskah hana Monas. Bener-bener semproel! Monas kanggo papan nyak-nyakan kanthi dhalih agama. Kasucèné Monas dikucemaké déning tekune wong mendhem agama. Kepéngin ngétokaké kekuwatan saka kumpulané golongan agama kang bisa natoni rasané pepadhané. 

Prayogané, Monas ngatonaké kekuatan bhinneka tunggal ika kang dadi bangunan Indonesia raya. Jer Monas ngadeg kuwi katujokaké supaya warga negara tanpa mawang suku, agama, lan ras éling marang pangorbanané para pahlawan. Yén Indonésia ngadeg jejeg kuwi adhedhasar Pancasila. Monas ora perlu kanggo papan mbagusi lan pamér salah sawijining agama.

Paskah néng Monas? Semproel-lah!

Tuk:
http://kupang.tribunnews.com/amp/2018/03/24/ketika-yesus-dijadikan-iklan-tulisan-menarik-pendeta-eben-nuban-timo-yang-layak-direnungkan


Komentar

Posting Komentar