Pitakonan Bab Yudas

gambar kajupuk saka http://www.patheos.com/blogs/biteintheapple/judas/“Pak, Yudas niku salah napa mboten? Dosa napa mboten? Lha yen Yudas mboten dados pengkhianat rak Yesus mboten disalib?”

Sawijining dina ana murid katekisasi sing takon kaya mangkono. Blaka wae, kuwi pitakonan sing angel. Rada suwe anggonku mikir. Banjur aku mangsuli mangkene.

“Kaluputane Yudas kuwi miturutku ora pas nalika dheweke dadi pengkhianat. Nanging nalika dheweke dadi pengecut. Manungsa kuwi kerep gawe dosa ing ngarsane Gusti. Kuwi lumrah. Nanging gelem apa ora awake dhewe mratobat? Kuwi sing luwih penting.”

 Mbuh, wangsulan kuwi nglegani atine apa malah nggelani. Dosane manungsa kuwi sakjane mung siji : ora gelem ngakoni dosane. Wis, ngono thok wae. Wilujeng Jumat Adi.

Komentar

Posting Komentar