ngwijiki sikil
Apa tumon? Sang Guru kersa njamah lan ngwijiki perangan badan kang paling reged saka para murid, yaiku sikil! Iki pratandha apa? Iki simbol apa? Apa kang katidakake Sang Guru ing gesange rikala semana, akeh sing ngemu pratandha. Pratandha kuwi menawa katafsir maknane, bisa ateges protes, kritik, piwulang, lan sapiturute. Lha mlebu dina Kemis iki, Gusti Yesus ngwijiki sikile para murid. Iki simbol kritik Sang Guru tumraping uripe manungsa.

Ngrumat wong sing lara kuwi ora gampang. Ora mung ndulang lan nyiapke obat, nanging ya kudu gelem nyibini lan ngresiki rereged ing badane. Durung maneh yen sing lara kuwi “mbuwang” ana ing dipan, wis dadi tugase sing momong supaya bisa ngawekane kahanan kaya mangkono kuwi supaya bisa dadi resik maneh. Durung maneh yen larane kuwi ngetokake cairan kayadene nanah... Mulane wong sing ngrumati wong lara kuwi kudu bisa betah mambu lan reged. Kudu telaten, sabar, lan sumeleh. Iya kaya mangkono kuwi gegambaran anggone ngwijiki sikil. Njamah perangan badan kang reged lan mambu. Sikil sing saben dina ngidak lemah, kena bledug, kena blethok... diwijiki, diresiki nganti resik. Yen sikile dhewe ora apa-apa. Lha iki sing diwijiki sikile wong liya... Kudu sabar, telaten, lan sumeleh.

Kaping pindhone, nelakake bab kritik sosial. Rikala semana guru utawa rabbi kuwi tokoh sing kudu “dipapanake ana ing ndhuwur”. Tegese, rabbi kuwi drajate beda karo murid. Ora mung kudu diajeni nanging ya kudu didadekake mirunggan. Iki sing ndadekake para rabbi banjur dadi ngedan jabatan. Rumangsa paling pinter dhewe banjur kepingine misuwur terus... Lan mbangun singget antarane rabbi karo murid. Gusti Yesus pinangka Guru kersa mandhap saka kalenggahane, njamah sikile para murid lan ngwijiki nganti resik! Iki jelas nyata nglawan adat rikala semana! Ora ilok, guru kok kersa ngwijiki sikile para murid. Nanging Gusti Yesus pancen rawuh kanggo mbongkar adat kang dadi sandhungan lan mbangun kawruh (paradigma) anyar. Gusti Yesus mbongkar pasinggetan antara murid lan Guru. Kala mangsane, Guru mandhap lan ngladeni muride. Iki bisa sinebut cara ngajar kang “transformatif”.

Apa iya ta uripe wong Kristen kuwi wis tenanan anggone nresnani lan ngladeni? Aja-aja isih kaya wong-wong Yahudi kuna? Senengane sing seremonial... Greja ethok-ethoke nganggo prosesi ngwijiki sikil....  ning bar metu greja nggrenengi majelise. Utawa gawe drama salib-saliban... ning bar kuwi weruh wong keluwen, ethok-ethok ra ngerti.  Mbel gedhes tenanok.....

Komentar

  1. Wooo apik iki. Transformasi sosial. Ora gur seremonial sing mbèl gèdhèssss...

    BalasHapus
  2. rabbi vs murid
    rabi vs jomlo

    BalasHapus

Posting Komentar