Lagu Dolanan Bocah

Ning..nong..ning...gung
pak bayan
sega jagung nora doyan

Ratu Bagong
guneman
bingung ndomblong gaweyan

Ning..nong..ning...gung
pak bayan
sega thiwul nora doyan

Mantri mbligung
kakehan
nyumpel kawul dhit-dhitan

Ning..nong..ning...gung
pak bayan
sega grontol nora doyan

Resi gemblung
gojegan
mambu ompol kerengan

jejer amung kidung
dolanan bocah
nyuwak sukerta
mrih raharja
ngruwat praja
nulya bagya

Sidotresno 05
Januari 2010

Komentar

Posting Komentar