Gréja Turé ing Wayah Soré


Gréja Turé mapan néng ngaré
Éndah sinawang ing wayah soré

Gréja Turé
Pancèn nengsemaké
Nalika sinawang sawusé wanci tengangé

Gréja Turé
Kang winangun citraning tri
Kepèngin ngelingaké
Marang kahaning triloka

Hana bhur loka
Hana bwah loka
Hana swarga loka

Gréja Turé 
Pancén ngresepaké
Yén cinandra manut pepéthané

Gréja kang mapanaké 
Papaning sembahyang
Gréja kang mernahaké
Patrapé bektininghyang
Gréja kang ndunungaké
Jumbuhing istininghyang


Sidotresno, 180318

Komentar