asem
Wis dadi niatku, mengko sore mulih saka sarasehan kelompok, arep motret sawah sakiwa tengene dalam nuju papan panggonan sing dinggo sarasehan. Mula aku sengaja nggawa tustel kanggo motret. Wektu iki meneri pari-parine wis padha kuning siap dipanen lan langite biru ora ana mendung. Pas setengah lima, aku bali saka sarasehan, daksawang sakiwa-tengen, sesawangane elok tenan! Sawah sakiwa tengen dalan desa warnane kuning semu soklat, langite biru, wit-witan pinggir dalan ngetokake kembang warna kuning, lan para petani padha numpuki pari siap kaangkut. Iki yen dipotret wangun tenan! Banjur motore dak titipke neng gerdhu, aku mlaku golek papan sing pas kanggo motret. Aku mbayangake, iki yen dadi foto mesthi elok tenan. Kamerane dakjupuk saka tas, lan dakurupake. Bareng wis murup, blaik!!! Njedhul tulisan NO CARD kelap-kelip neng layar. Jebul ora ana kertune! Aku lali nggawa kertu memori. Asem tenan og!!! Atiku sanalika iku langsung kecut!!

Asem!! Kuwi tembung sing kerep metu nalika apes. Ora nesu, nanging rada gela.... Kaya rasane asem, kecut! Iya kaya mangkono rasane wong sing lagi apes. Biasane yen bar muni “asem”, let sawetara wektu banjur mesam-mesem dhewe. Yo wis, meh piye maneh? Sing wis kelakon ora bisa dibaleni maneh. Sega wis bacut dadi bubur. Timbangane dibuwang, ya bubure diciak wae! Kaya mengkono kuwi lelakone urip. Kalamangsane pancen kudu muni “asem” amarga nembe apes. Nanging yen wis kelakon ya wis. Ditampa wae apa anane. Aja golek-golek anane apa.  

Komentar