apa kowe ya kristen?

karo mbah tarno, sukolilo, sing saiki wis "salin sandhangan"
mentas wae nemu fotoku bareng mbah tarno.
biyen, dhek udakara taun 91-an, aku tau dolan mrana nyang sukolilo, melu kancaku sing lagi nggarap penelitian kanggo skripsine.
yen kelingan panjenengane mbah tarno iki aku gur ngguya-ngguyu dhewe.
"pengaranmu sapa?"
"anto mbah"
"kowe ya kristen?"
"enggih"
"ya percaya yen bumi iki bunder kaya bal?"
"lha ature para ahli ngoten je... wengi niki kula sedaya kalih sedulur-sedulur niki rak ten sisih ngandhap bumi wau. lha sedulur-sedulur sing ten amerika ngrika genti ten nginggil"
"lho, lha yen neng ngisor kok kopiku ora numplak?"

mbah tarno -lan uga sedulur-sedulur sukolilo- iku wong jawa lugu. jawa petani lumrah. ora dhemen nggagas prakara abstrak sing ora bisa dinulu driya. semanak karo sapa wae sing ora dhemen drengki, srei, ngutil lan tumindak sing gawe tunane liyan.

kanggone sedulur-sedulur mau, tumindake wong iku sing luwih perlu kanggo ukuran. dudu kewasisane ngomong, dudu jembare kawruhe.

dina iki aku kelingan mbah tarno, jalaran meruhi menawa uripku dhewe kakehan omong. kurang nindakake omonganku dhewe. akeh kulak kawruh, nanging kurang aweh marang sedulur liyane.

"apa aku kristen?"

menawa isih kristen, kudune aku luwih akeh tandang gawe katimbang ming ngomong wae.

mak dheg.
yungalah mbah tarnooo.... jebul wong jawa lugu kuwi luwih ngristeni!
ora perlu nggaya dadi wong landa, wong eropah, amerika...

Komentar