Cah Siki: Mbangeti!

pict taken from: freemake.com

Kang Senen  lagi medang nang warunge Yu Tambah. Nang sebelahe, njagong jegang karo udud tingwe klembak menyan. Karo nyruput kopi ireng nang gelas blimbing, Kang Senen nggeser bokonge nyedheki Lik Sawon. "Lik." Kaya kuwe ucape Kang Senen. "Iya. Ngapa." Sahure Lik Sawon karo nyebulna kukus tingwe. Lik Sawon tanggap karo praupane Kang Senen, mulane awakke deingerna madhep maring Kang Senen. "Madan penting, apa?" Lik Sawon takon. "Anu kaya kiye. Aku tek ngomong, ya Lik." Ucape Kang Senen. "Iya." Jawabe Lik Sawon karo penasaran.

"Aku jan judheg banget lah ngadhepi anakku lanang si Budiansaputra kae." Kang Senen mulai omongane. "seh seh...kenangapa?" Takonane Lik Sawon, tambah tertarik ngrungokna omongane Kang Senen.

"Anakku lanang si Budiansaputra, kelakuane mbangeti lah. Bareng nduwe hape sing dekirimi karo bu gedhene, siki dadi kesed. Ora tau gelem ngrewangi gawean ngomah, ora nduweni rasa pedhuli karo kiwe tengene. Sedina dina angger wis bali sekang sekolahan sing deuthak-uthik, penyat-penyet, tutal-tutul, deotang-otong, mung hapene. Angger tek undang, utawane deundang karo biyunge, ora ndang semaur. Nganti kudu deulangi ping kopang kaping tur kudu seru. Terus, angger semaur ya mung "iya". Ning mripate tetep meng hape. Boro-boro koh "iya" terus marani. Njawab "iya" ning ya mung "iya". Ora obah babar pisan. Jamane cilikane awakke dhewek mbok angger deundang karo rama utawane biyunge awakke dhewek mbok terus semaur " Nggih" uatawane "Nun" terus marani sapa sing ngundang, mbokan?. Anakku kiye jan blas babar pisan." Lik Sawon meneng baen karo ngematna Kang Senen. Tangane karo muter-muterna rokok tingwe sing esih dawa nang drijine. Yu Tum sing kit mau melu krungu omongane Kang Senen ya terus melu njagong nang kursi karo ngelapi godhong gedhang sing arep deenggo gawe lonthong. Soale, warunge Yu Tum ya dodolan pecel lonthong.

"Ning, angger tek deleng-deleng, anakku ya ora budheg." Ujare Kang Senen nerusna gole ngomong. "Maksudku, Lik. Angger pancen kupinge budheg, kan arep tek gawa meng puskesmas, tek priksakna pak dokter. Ning kiye ora budheg koh. Kaya mau bengi. Aku khan nonton siaran langsung bal-balan. Dhewekke wis turu. Turune ya angler. Ning bareng hapene muni mak "thung" kaya kuwe, dhewekke ya mak gregap terus hapene decandhak. Padhahal suarane ya mung "thung" ora banter tur ya mung ping pisan. Ko dhewekke terus mak gregap tangi. Jajal. Kepriben. Mbangeti mbok?" takonane Kang Senen, nutup omongane karo tangane nyandhak gedhang goreng terus depangan. Lik Sawon mingserna awakke madhep meja maning, nyumet tingwene sing mati karo deudud terus kukuse desebul. Nyruput wedange kopi sing mung kari sethithik. Karo semaur "Iya. Bocah siki pancen mbangeti lah! Si Boncel anakku sing ragil ben kaya kuwe." Yu Tum karo nyrebeti godhong gedang ya melu semaur, "Oalah Kang Senen. Anakku wadon ben kaya kuwe. Bocah siki pancen luwih nggatekna karo hapene timbang karo wong tuwane lah."

_Dian Tjahjadi

Komentar