jeriting pangguritwonten ing telenging karupekan
jengandika pangajeng-ajeng kawula

wonten ing tengahing raos uwas
jengandika kakiyatan amba

dhuh kangjeng ibu saha biyung kawula

 

ngentakrejo, 250316

Komentar