angger-anggering katresnanDandang gula

Sayektine prentahe Hyang Widi,
Kang ginelar ing sajroning kitab,
Iku mung loro cacahe,
Tresna kang kanthi tulus,
Wah sagolong-gelenging ati,
Ajrih-sih mring Pangeran,
Tansah mbangun turut,
Saha tresna mring pepadha,
Nora beda mring badanipun pribadi
Tansah ngarah utama.

Komentar