Ki Ageng Tirta Ndherek Ngabekti Ing GKJ Jenar-GeparangTirta kuwi banyu. Sebutan Ki Ageng Tirta mono mung kepengin ngurmati banyu gedhe alias banjir kang remen ngungak kahanan njero omah.

Kaya wus dimangerteni manawa ing dina Minggu, 17 Maret 2019 iki, tlatah Purworejo ginrujug dening tirta jawah. Bengawan Bogowonto nganti mbludag. Wiwit sore Pdt. Yogi Hapsoro wus wanti-wanti supaya waspada. Ora maido. Miturut pelaporane Ketua Tim Kajian LBH Klasis Purworejo kuwi, wewengkon Purwodadi pancen disoki banyu saka ndhuwur kang deres banget.

Kanthi kebak kawaspadan, Pdt. Yogi mulat kahanan lan mbacutake woro-woro supaya sesuk ngedegake pawon umum kanggo warga masyarakat sakupenge GKJ Jenar-Geparang kang kebanjiran. Muga dadi kawuningan menawa Ki Ageng Tirta wiwit Minggu bengi pancen temen ndherek ngabekti ing GKJ Jenar-Geparang. 

Tegese, ora ana pilihan maneh kejaba enggal ada-ada pawon umum kanggo para warga kang lagi nampa rawuhe Ki Ageng Tirta. Bab iki pancen diprayogakake dening Yakkum Emergency Unit (YEU). Ngelengi yen lagi banjir ngene iki mesthi sesuk ora ana pasar bukak. Lha njuk piye anggone padha masak? Lah ing kene wigatine Aksi Tanggap Darurat. Bab kaya mangkene temtu wus dadi kawruh mirunggan kanggone Tim Tanggap Bencana Klasis Purworejo.

Ora maido manawa GKJ Kutoarjo banjur siyaga nyawisake nasi wungkus cacah 200 kanggo aksi sesuk. Muga-muga kanthi koordinasi kang prayogi miwah prayoga tinututan aksi bela rasa seka Pasamuwan Tlatah Klasis Purworejo sakukuban. Hayu, hayu, rahayu, kul sinangkul ing bot repot. 


»kakintun kinanthi sembah bekti dumugeng megatruh«

Komentar