Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2018

Lelaku Hanyipta Weninging Panembah ing Ayom lan Ayeming Hyang Triniji Suci

Cipta Weningipun Kanjeng Kyai Sadrach Suropranoto