Ngglèlèng
Nitih sepédha motor modifikasi Chooper, Pakdhé Jokowi touring ndlajahi dalan-dalan kutha Sukabumi. Lagi anget-angeté film Dilan, lha kok pak Présidèn dumadakan mijil mémba-mémba Dilan jangkep ngagem ageman jakèt jins, celana jins, helm bukaan, lan sepatu kèts. Gaul temenan!  

Crita Pakdhé Jokowi sing ngglèlèng pancen wus kondhang tekan ngendi-endi. Yèn ora ngglèlèng, kuwi dudu Pakdhé Jokowi jenengé. Ngglèlèng kuwi mbédani dhéwé karo liyané. Nylenèh. Ora ing salumrahè wong. Sing mbédani ora mung bab apa sing disandhang waé, nanging apa sing dadi pamikirané kang kalésan saka muna-muni lan tindak-tanduké. Pakdhe Jokowi ngglèlèng meksa utang dhuwit sing akèh kanggo mbangun sarana prasarana ing daerah luar Jawa. Iki pancèn ngglèlèngé pol-polan! Utang wis akèh kok isih ditambahi manèh? Nanging utangé iki ora mung waton utang. Utangé iki nganggo pétung kang memet. Utangé kanggo mbangun sarana-prasarana ing luar Jawa, supaya perékonomian masrayakat ing luar Jawa bisa maju. Bésuk yen wis padha maju, banjur bisa wiwit nyicil utang sing wis numpuk. Iki mbutuhaké wektu kang suwé. Ora mung sak période utawa rong période wae, nanging bisa nganti puluhan tahun. Mulané apa sing ditindakake Pakdhé Jokowi iki pancèn ngglèlèng temenan!   

Wong ngglèlèng kuwi butuh kekendelan. Kendel nglawan tatanan sing wis mapan. Wong ngglèlèng kuwi disengiti déning wong-wong kang seneng bab kang mapan. Apa sing wis mapan kuwi pancen kala mangsane kepenak, nanging kala mangsane kudu diowahi nalika wis ora kabeneran.

Ndhisik jamané réformasi gréja, ana tokoh-tokoh kang ngglèlèng, ndobrak tradisi gréja sing wis kebacut mapan kawengku kepentingan-kepentingan politik. Tokoh-tokoh sing ngglèlèng mau banjur gawé gerakan anyar sing dadi cikal bakalé gréja Protèstan. Lha nalika gréja-gréja Protéstan saiki wis wiwit mapan, iki kudu digajul supaya gumrégah. Apa sing mapan kuwi yen kesuwèn njalari  karusakan. Mulané gréja-gréja Réformasi, wis wanciné kudu diréformasi manèh supaya ora rusak. Dibutuhaké wong-wong sing ngglèlèng supaya bisa ndandani pérangan-pérangan sing kudu didandani. Lha mulané, aja mung anut grubyuk waé… Yen arep ngglèlèng aja mung bab sandhangan sing kétok bédha lan nylenèh. Nanging ya kudu dibarengi pamikiran kang kritis lan kekendelan nglawan arus.gambar kajupuk sapa Instagram @seftira_hanggara

Komentar

Posting Komentar