GUMANTUNG ING GUSTI ALLAH

Kabeh agama mesthi mulangake urip kuwi kudu gumantung marang Gusti Allah.  Nanging ora kabeh wong ngagama gelem lan isa nglakoni piwulang utama iku. Malah kerep kelakon wong ngagama padha ngereh Gusti Allah, sanadyan kanthi patrap kang sajake soleh utawa mursid. Contone, ana lan mbok menawa akeh wong kang ndonga "Gusti Allah kula badhe tilem, nyuwun Gusti njagi supados kawula wilujeng, lan mbenjang enjang saged tangi.." Coba dipikir kanthi tliti lan jero. Ana wong arep turu la kok Gusti Allah diaturi (kasarane dikongkon) rondha, njaga dheweke. Kuwi rak nadyan ketoke mursid utawa soleh ning sajatine klebu kurang ajar to.

 

Ana wong ngagama sawetara sing ketemu pemimpine banjur matur "nyuwun tulung, pak, didongake kajenge wonten jawah."  Pemimpine mau mangsuli "la iki ncen wis wayahe arep ketiga, kok ndonga ben ana udan, la apa arep ngereh Gusti Allah?" trus padha diwulang: "ayo dha duwe ati tentrem. Sing sumarah marang Gusti Allah. Yen nganti ora ana udan, tanduran dadi garing, trus dha ora panen, ya wis ditampa kanthi ati tentrem. Ana mangsane panen, ana mangsane ora panen. Yen awake dhewe gelem nampani sing becik kudune ya gelem nampani sing ora becik, ngono ta wulangane nabi kae!?" Wong-wong mau dha manthuk-manthuk ning embuh atine mathuk apa malah mbesengut-mleruk.

 

Ya ana, malah akeh pemimpin agama sing mulangake methode ben isa kasil  "ngereh" Gusti Allah. contone, ana sing kandha ngene: "Yen ndongane kanthi temen-temen mesthi dikabulke."  Kuwi ateges sing nemtokake ndonga isa kasil, dikabulke utawa ora gumantung methodene. Yen ndongane temen-temen mesthi dikabulke. Yen ora temen-temen tegese ya mung sageleme, ya ora dikabulke.  La mangka sajatine, donga dijurungi utawa ora kuwi rak sakersane Gusti Allah.

 

Ana akeh methode-methode bab ndonga, pertumbuhan iman, lsp sing diwulangake. Tanpa sadar yen dha gawe methode ngono kuwi ateges kurang gumantung, utawa sumarah marang Gusti Allah. Sumarah utawa gumantung kuwi sing dadi subyek Gusti Allah. Sing nemtokake apa wae Gusti Allah. Manungsa mung kudu manut. Kaya yen ngundha layangan kae, kudu manut arahing angin, ora manut karepe sing ngundha. Justru angele kuwi nggon manut manrang Gusti Allah kuwi. Sebab kepingine manungsa kuwi karepe dheweke sing kudu kelakon. Supaya isa manut marang Gusti Allah, ati kudu wening, pikiran kudu bening, niyate kudu resik. Supaya bisa mangkono mung ana siji dalane yakuwi SADHAR.


Komentar

  1. Donga sadurunge ibadah Minggu: berkatilah segala peralatan yg akan kami pakai, sound sistem, alat musik, LCD, dll agar memperlancar ibadah. Xixixi

    BalasHapus

Posting Komentar