Rebutan Mayit

Beda karo kewan, manungsa mati kudu dirukti. Pamrihe karukti mbok menawa supaya matine tetep dianggep pangaji. Liyane kuwi uga dadi cara nglairke pakurmatan lan tresnane brayat kang ditinggalke mangkono uga pitepungane.

Cara adat lan wulangan agama duwe tata cara dhewe kanggo nindakke pangrukti iki. Ana kang dipocong, ana kang didandani manganggo klambi pesta, ana uga kang malah dilebur nganggo geni. Kabeh iku mau dadi srana kanggone brayat lan pitepungane nguntabke si mati ing pungkasane.

Repote menawa saben pribadi kang nresnani si mati duwe beda karep ing pangrukti tumraping layon. Banjur kudu kepiye anggone ngrangkani? Awit dina-dina iki sering dipethuki ana kulawarga sapetarangan kang ngrasuk beda-beda agama. Padatan pathokan kang gampang kuwi manganggo agama kang dirasuk si mati. Ananging apa cukup mangkono?

Layatan, nguntapke kang mati mesthine isa dadi srana kanggo nglairke katresnan. Ewasemana saiki kabeh wus diwatesi nganggo pranatan agama lan pakulinan liyane. Kamangka tatacara kang ditata kuwi amung dibutuhake kanggo kang isih urip. Tumraping sing wis mati, mesthine wis ora ana karep neka-neka.

Akeh wong kang nganggep menawa klambi kuwi dadi gambar wutuh tumraping adeging manungsa. Tatacara agama uga sering dimangerteni nganggo penganggep kang padha. Jan-jane sing dianggep bekti marang Gusti kuwi ing bab tatacara pangrukti matine, apa patrap anggone si mati ngregani uripe rikala semana?

Mula katimbang rebutan mayit, mesthine ana tatacara kanggo ngregani urip. Mesthi elok, menawa saben uwong isa ngajeni urip kanthi asung pakurmatan tumrape si mati. Ora ngemungake tatacara siji, ananging mbukak wewengan kanggo saben wong manganggo tatacarane dhewe-dhewe nguntapke kang mati.

Tau kelakon, critane Rm. Mangun diuntapke karo sutresnane manganggo donga cara Muslim. Dene uga Gus Dur diuntapke karo umat Kristen minangka tandha katresnan lan urmate. Sinau saka bab iku, mbok menawa luwih wigati ngajeni lan nresnani karosane urip katimbang rebutan mayit.

Komentar

  1. sing penting kuwi ancas, tujuane : sowan Gusti. saranane arep numpak mobil, numpak sepur utawa nyewa gojek, kudune ora dadi masalah. sing penting tekan nggone kanthi slamet.

    BalasHapus

Posting Komentar