lara


Jaman sakiki kabeh kudu nganggo online, dadi antrine uga ora kemrungsung.

Dina iki wiwit mikir awakku sing lara, antrine sepisan nang faskes 1 sing aran puskesmas. Aku teka rada awan antnriane wis akeh banget, mula aku iso nonton kahanan uwong akeh sing uga lara...

Setahun kepungkur aku ya menyang puskemas iki, antri uga kanggo laraku liyane. Tahun iki aku diparingi lara karo Sang Hyang Widi, lara sing ora gampang tak tampa nang ati lan pikiranku..

3 dina suwene anggonku mikir lan ngrasakne kahananku iki, bingung lan semplah rasane. Isih kudu bagi wektu kanggo mulih nunggu bapak, kanggo pasamuan lan uga ana urusan TK Seruni...

Aku rumangsa ora kuat ngadepi kasunyatan iki ananging kok tambah semplah atiku, luwih-luwih mangerteni diagnosa dokter Purwaka... ananging ing saben melu antrian BPJS nganti tekan RSUD malah aku ngerti yen kancane sing Lara ya akeh. Ing antrian BPJS sebelahan karo piyayi sepuh lan iso crita bab apa wae ing pungkasan sak durunge simbah iki tekan gilirane maju ngendika “Lara niku carane Sing Kuasa nresnani panjenengan...”

Hmmm... dadi aku rada mikir yen simbah mau ana bener e, piye carane Sang Hyang Widi nresnani manungsa pancen ora bisa dijajagi nganggo nalar manungsa. Sing isa dilakoni manungsa ngadepi kabeh sing kedadean ana ing uripe. Lara kuwi kanugrahan sing kudu diadepi kanthi pangarep-arep yen kabeh kuwi wis pinesthi dening Sang Hyang Widi...

Purworejo, 12 Maret 2018...

Sinerat dening Pdt. Yogi Hapsoro

Komentar