KUWI GETIH, GETIH KUWI


Jemuah (wong ndesa nyebute jemah) agung kuwi riadi tumrape umat Kristen.  
Ri kuwi saka ari tegese dina, adi kuwi tegese mulya, luhur, pinunjul, dadi riadi tegese dina pinunjul, dina mirunggan. Jemuah agung kuwi riadi kangge ngeling-eling sengsara lan sedane Gusti Yesus.  Ing riadi iku umat Kristen padha ngibadah mirunggan. Biasane dina minggu, ing dina iku ngibadah ing dina Jemuah.
Ing pangibadah dina Jemuah agung, kerep kelakon ana drama kang nggambaraken lelakon penyalibane Gusti Yesus. Pandugaku, karepe mono supaya sing padha ngibadah isa ngrasakake kasangsaran lan panandhang kang dilakoni Gusti Yesus. Nanging apa ya bener srana drama kuwi umat Kristen temen-temen padha ngrasakake kasangsaran lan panandhange Yesus? Ya, embuh
Sing kerep tak sipati, drama kuwi malah mung dadi tontonan. Yen ana paraga sing tumindake utawi pocapane rada lucu digeguyu.
Yen drama kuwi isa dadi dhadhakan ngrasakake kasangsaran lan panandhange Gusti Yesus trus nuwuhake bludaging rasa tresna marang Gusti, ya sokur. Nanging eman banget, yen drama kuwi mung dadi tontonan apamaneh nggo guyonan. La iki rak kasangsaran lan panandhange Gusti, kok dienggo tontonan. Yen ana sedulur sing lara wae, ditiliki lan saisa-isane melu ngrasakake panandhang awit lara mau, la kok iki Gusti nandhang sangsara sabot-abote malah dienggo tontonan. Gek kepriye kuwi??? Apamaneh yen malah digeguyu, kaya-kaya panandhang lan kasangsarane Gusti kuwi lucu. Adhuh biyung, gek kepriye iki???


Ki Atma


Komentar