Jindhul! Gara-gara NgantukJindhul tenan kok! Gara-gara ngantuk nganti ora nonton Valentino Rossi mancal jaran wesi. Kamangka neng Ajeng wis disetelké tipi. Aran wong yén wis ngantuk pancén kaya wong nyidham turu. Kudu keturutan ngeremké mata. Kamangka jeneng tontonan MotoGP kuwi kena kanggo hiburan mirunggan. 

Upama ngrungokaké wong khotbah tekané ceramah ngantuk kuwi lumrah. Lha wong Mahaguru Mahatmanto saka UKDW kang kondhang sregep ngibadah waé yén ngrungokaké khotbah bisa keturon. Jaréné pendhito sing khotbahé bisa njalari wong keturon kuwi pendhito pinter momong pasamuwan. Hahaha... padhakné biyung sing nglèla lédung kang njalari bocah sing dimong bisa nglepus...

Embuh! Kok wingi jian ngantuk temenan. Kamangka anggonku ngentèni Rossi nyèngklak jaranè sing werna biru wis seminggu. Ndilalah kok tekan wektuné malah ngantuk. Jindhul tenan. Yén ngéné njuk kudu piyé?

Paling-paling mung golèk pawarta. Paling pol yo yutupan yén lagi sugih kuota. Hahaha... Saora-orané bisa ngerti yén Rossi bisa nyabet podium 3 wis marem. Ing ngatasé cah tuwa isih kober nyèngklak jaran wesi bareng bocah-bocah luwih enom. Podium manèh. Juoz gandhuozzz yén kaya mangkéné.

Paling ora Rossi bisa mènèhi tuladha piyè carané tumeka garis pungkasan ing papan balapan Losail Qatar. Bab pengalaman lan pétung kang premati mesthi waé ora bisa dirèmèhaké murih tumeka ing garis pungkasan. Sanajan isih ana saburiné Dovi lan Marquez, sing penting Rossi ora ndlosor kaya Lorenzo. 

Sakno si Lorenzo sing kudu ndlosor amarga kurang permatine Tim Ducati. Lagi apes si Lorenzo. Mosok ing péntas MotoGP nganti kampas rem gogrok siji ki kepriyé, coba? Padhakne Yahaha RXZ waé sing naté gogrok baut kenalpoté. Wis jaran ngebul doyan mbengok, baut kenalpot gogrok, suwarane jelas ngungkuli nalika Radén Kumbokarno satriya Pangleburgangsa ngorok...

Komentar