Hana Jendral Ngramal


Juru ramal mangkono pancén dadi tugasé tukang ramal. Begjané, sanajan ramalané mlèsèt tetep ora kapok anggoné mbacutaké ramalan-ramalan candhaké. Ibarat pandhita Gréja Jawa kang khotbahé dibolan-baléni merga diaturi khotbah hana ngendi-endi ing titi mangsa kang béda-béda. Tinimbang kudu gawé khotbah anyar kang ora mayar, aluwung mbalèni khotbah lawasan sing penting khalal. Wong yén diamplopi bisa kanggo tuku madhiyang kanggo sarapan. Sauger lawuhé dudu daging babi lan daging asu, mesthiné yo khalal.

Sanajan ngramal umumé ditindakaké juru ramal, ora ateges wong liyané ora oléh ngramal. Ora hana kang nglarang. UU MD3, UU ITE, UU Penodaan Agama kayané ora nglarang. Lha yén hana larangan bisa blaik tenan. Amarga hana jendral ngramal! Piyé jal?! Pandhita GKJ Purwodadi tumekane Purwantoro, Pandhita Kota Gedhé tumekané Kota Cilik, Pandhita Kutawinangun tumekané Kutoarjo, Pandhita Girikinasih tumekané Giribelah, kabéh kalah karo jendral siji iki. 

Amarga, lantaran wacan novél saka negara manca njalari dhèwèké bisa ngramal manawa Republik Indonesia bakal ora hana ing taun 2030. Kawiningana, novel kuwi judulé jangkep: Ghost Fleet: a Novel of The Next World War, kang dikarang déning Peter Warren Singer lan August Cole. Jaréné cacahé kaca nganti 400. Wiwit hana ing dina pasaran taun 2015 wingi. ‎Kanthi nyemak novél kasebut, jendral iku bisa ngecakaké ngélmu crita fiksi kanggo mrédiksi. Hamung jendral kanthi IQ superior kang bisa nindakaké prakara angèl kuwi.

Mula, para pandhita kawawas prayoga manawa gelem nyinaoni prekara ngéné iki. Bisa ngramal kahanan kang bakal dumadi, kepara bisa nerangaké Kitab Purwaning Dumadi tumekaning Kitab Wekasaning Kahanan.

Sokur ora mung ngandelake wacan novél nanging uga nyemak Kitab Jangka Jayabaya kang asli nuswantara. Kepara hanane Kitab Darmagandhul lan Gatholoco prayoga uga yén diwaca. Ancasé bisa mangertèni kebabaring lelakon miturut panyawang séjé. Ora mung monat-manut dicekoki wacan sing lumrah, marga trékahé panguwasa kang pancènè duwé pamrih mithes swaraning Kalanadah.
Komentar

  1. mbok mas ndhita Kalongan nika diramalke jodhone sinten...? ha mosok mangkeh dumugi tahun 2030 dereng gadhah jodho rak nggih cilekek...

    BalasHapus
  2. Yoben. Negarane wis bubar we kok.

    BalasHapus

Posting Komentar