Hana Hana WaéKabéh wong saindhengé bawana mangerti sing diarani aksara Jawa. Ha na ca ra ka. Kang tegesé hana utusan. 

Hanané utusan utawa duta pancén penting. Ora maido manawa banjur hana duta wacana jebolan Universitas Kristen Duta Wacana kang awatak satya wacana lan ora ngabdi marang artha wacana alias rembugan dhuwit waé. Duta wacana iku utusan kang sacara mirunggan medhar sabda rahayu iya iku sabda panguripan. 

Diarani sabda panguripan amarga pancén ndunungaké marang urip langgeng. Mula jenengé medhar sabda ora mung ngudi bisané wong dadi sugih guyu kepara nganti bangka. Gawé guyu mangkono kuwi wis dadi gawéané dhagelan. Jer kanthi gawé guyu, juru ndhagel olèh pangupajiwa. Lha yén juru khotbah malah ndhagel, njuk kepriyé nasibé juru ndhagel, Cak? Ngono yo ngono ning mbok éling marang sumber panguripané kancané.

Mula supaya juru pamedhar sabda ora gampang kagodha mung golèk guyu, isining wedharan kudu ndunungaké marang urip langgeng. Kurang luwihé kudu éling marang andharané Uskup Agung Oscar Romero ing homiliné kang kaloka mangkéné:
"Sebuah Gereja yang tidak memprovokasi suatu krisis, sebuah Injil yang tidak meresahkan, sebuah Firman Tuhan yang tidak menantang hati nurani siapa pun, Injil macam apakah itu? Pewarta yang menghindari isu-isu sensitif agar ia selalu aman, dia tidak menerangi dunia."

Liré, sabdané Gusti kuwi tansah nantang marang atiné manungsa supaya ora ndelik manggon kèlèk golèk aman lan slameté dhéwé. Sabdané Gusti kuwi nuwuhaké kekendelan, ndadèkaké ora jirih nggetih kanggo sadumuk bathuk sanyari bumi. Luwih manèh iku bumi Pancasila. Aja nganti dijajah déning angen-angen culika mancawarna.

Mula ta mula, hana caraka kudu dibarengi hanané aksara alias hanaksara. Kanthi ancas para caraka padha melèk aksara. Sokur mungguhing aksara Jawa iki:
Ha na ca ra ka
Da ta sa wa la
Jo ko wi do do 
O jo sing li yo

Walah, piyé ta? Hana-hana waé. Gara-gara hana gambar aksara jaman now kok malah melu ketonto. Mungguh aksara Jawa kang dikersakké iku mangkéné:
Ha na ca ra ka
Da ta sa wa la
Pa dha ja ya nya
Ma ga ba tha nga.


Komentar