donga ngresmekake lairing HANA


Gusti Allah kula ngaturken sembah
Sembah bekti krana tumrahing berkah
Berkah mring nggen kula ngedegken omah
Omah HANA kangge jagongan tyang kathah
Tyang kathah kang wateke mardikeng manah


Mugi dadya srana kang munpangati
Nyebar wiji gesang tentrem basuki
Nirkekrasan rukun sumanak ber budi
Wah tuwuh ngrembaka Budaya Jawi

Myang tresnaning Sang Guru angambra-ambra
Salir ngelmu ginelar saya ndadra
Tumpeng ingkung kang dadya pralambangnya
Jajan Pasar sumebar sagenepnya

Gusti Allah kula ngaturken sembah
Sembah bekti krana tumrahing berkah
Berkah mring nggen kula ngedegken omah
Omah HANA kangge jagongan tyang kathah
Tyang kathah kang wateke mardikeng manah

Konjuk Asma Dalem Allah Sang Rama, Sang Putra, lan Roh Suci.


Ki Atma
Padepokan Mardika

Komentar