Kartinian"Kartinian kuwi kudune nulis lan maca, ora kok macak."
_ Ki Atma

Komentar