maskumambang salib

Maskumambang SALIB

Alon denya minggah mring Golgota ardi
Lungkrah sriranira
Nyanggi kasangsaran mencit
Riwe rah wus atus asat
Aneng salib kayu laknak nggegirisi
Sang Suci Maraja

Pinenthang sestu tan aji
nggegegi sih tresna nyata
Mbengok sora Eli lama sabachtani
Nandhang tanpa rowang
Tinilar Hyang Mahaadil
Sang Suci dugeng pralaya

daya pangreh kwasa wah krosaning pati
rumangsane mimpang
yektine sirna tan pulih
jagad Pirdus tentrem-rarja
margi mulya mulyaning ngaurip yekti
pulihing manungsa

dadya citraning Hyang Widi
den ambaha kanthi setya

Komentar