Cipta Weningsapa kang bisa meneng
iku kang bisa wening

sapa kang hanyipta wening
iku kang bisa dunung
dunung marang sangkan-paraning dumadi

sapa kang wus dunung
iku kang bakal wenang
wenang nampa makuthaning kahuripan

ngentakrejo, pujakalafajar 310316

Komentar