Postingan

Postingan Terbaru

Jindhul! Gara-gara Ngantuk

Nata Pancadriya

Widji Astuti

Widji kang mati (ilang) lan Thukul

Gréja Turé ing Wayah Soré

Cilèkèk

Gréja Turé

Jejaring

Ngaso

ATHEIS

gandhi & kegelisahannya (review buku Gandhi on Christianity)

susure mbah mangun

Stephen Hawking yang Mengajak Kita Berlari

obralan buku

ILMU lan IMAN